Sprzedaż zagraniczna — formalności nie takie straszne

author Magda , 2018-08-21

Konieczność wystawienia faktury dla zagranicznego kontrahenta często powoduje u polskich przedsiębiorców ogromny lęk. Jakie elementy powinien zawierać taki dokument? W jakim języku go wystawić? Co z podatkiem VAT? W artykule wyjaśnimy, jak wystawiać dokumenty szybko, sprawnie i… prawidłowo.

Możliwość współpracy z klientami zza granicy otwiera przedsiębiorcom wiele nowych szans i perspektyw. Zagraniczne kontrakty przekładają się na wyższe zyski, poszerzenie rynku zbytu oraz zwiększenie prestiżu firmy. Niestety, dla wielu właścicieli firm kooperacja z cudzoziemcem budzi także szereg obaw. Dlaczego? Z powodu braku znajomości przepisów podatkowych, regulujących kwestie sprzedaży zagranicznej.

Sprzedaż zagraniczna — co warto wiedzieć?

Zasady wystawiania zagranicznych dokumentów księgowych zależą przede wszystkim od tego, czy sprzedaż dotyczy produktów, czy usług. Bardzo istotny pozostaje także fakt, czy odbiorca końcowy rezyduje w Unii Europejskiej, czy poza jej granicami. Nie mniej ważna od kwestii podatkowych jest obowiązująca w danym kraju forma faktury. Czy wiesz, że zgodnie z wymogami prawa, faktura wystawiana we Francji powinna zawierać w stopce tytuł oraz adres wystawiającego, a w przypadku faktury wystawianej w krajach arabskich — elementy powinny zostać zapisane od prawej do lewej strony? Na szczęście, aby wystawiać poprawne, zgodne z wymaganiami zagranicznych kontrahentów dokumenty, nie musisz posiadać takiej wiedzy! Wystarczy, że wie o tym Fakturownia.

Faktury międzynarodowe w Fakturowni

Jeśli chcesz wystawiać międzynarodowe faktury szybko, sprawnie i co najważniejsze — prawidłowo, zapewnij sobie profesjonale wsparcie.

Korzystając z Fakturowni:

 • zachowasz pewność, że faktura jest zgodna ze standardami kraju wystawcy i w pełni je odwzorowuje. Świetnym przykładem może być tutaj wspomniana wyżej faktura francuska oraz arabska. Fakturownia wprowadziła również kilka detali odróżniających fakturę brytyjską od amerykańskiej;
 • wystawisz nie tylko klasyczną fakturę VAT, ale również dokument proforma, fakturę korygującą, fakturę odwrotne obciążenie, WNT i WDT. Dzięki temu unikniesz konieczności korzystania z innych systemów i wszystko „załatwisz w jednym miejscu”;
 • nie musisz posiadać kompleksowej wiedzy z zakresu stawek podatku VAT obowiązujących w konkretnych krajach. Użytkownicy Fakturowni mogą liczyć na automatyczne podpowiadanie na formularzu faktury właściwej klientowi wartości;
 • wystawisz fakturę dwujęzyczną. Zgodnie z prawem dowód księgowy powinien być sporządzony w języku polskim, jednakże wysyłając klientowi dokument w jego ojczystym języku, podkreślisz swój profesjonalizm zaangażowanie we współpracę - dlatego Fakturownia umożliwia wystawienie faktur dwujęzycznych;
 • będziesz mógł wybierać spośród 30 dostępnych w systemie języków obcych. Wystawienie dokumentu dla klienta z Turcji, Chin, Rosji czy Szwecji będzie więc zdecydowanie łatwiejsze niż kiedykolwiek wcześniej;
 • zweryfikujesz rejestrację numeru VAT UE kontrahenta w bazie VIES. A to pozwoli Ci skutecznie ochronić własne interesy;
 • zyskasz dostęp do dokumentów z każdego urządzenia i każdego miejsca na świecie. Wszystko dzięki przechowywaniu danych w bezpieczniej chmurze;
 • uzyskasz wymagane przez polskie prawo przeliczenie wartości VAT na PLN (jeżeli wystawiasz dokument w obcej walucie);
 • zdefiniujesz nazwę numeru identyfikacyjnego klienta tak, aby była odpowiednia dla danego kraju. Jest to szczególnie istotne z uwagi na fakt, że numer identyfikacyjny kontrahenta umieszczony na fakturze zagranicznej może przybierać odmienną nazwę w każdym kraju;
 • zapiszesz w systemie dane kontrahentów, produktów, język, walutę czy typ płatności. Dzięki automatycznie podstawionym w formularzu danym wystawisz dokument nawet w ciągu 30 sekund;
 • na podstawie archiwizowanych dokumentów wygenerujesz przejrzyste raporty. A to pozwoli Ci szybko i precyzyjnie ocenić kondycję finansową swojego biznesu. Może przyspieszyć również starania o kredyt lub leasing.

 

 

 

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej ani podatkowej i jako taka nie powinien być traktowany, a przedstawione treści mogą ulec przedawnieniu. Czytelnik wykorzystuje poglądy przedstawione przez Autora dla własnych potrzeb jedynie na własną odpowiedzialność.